Strategické cíle

Krátkodobé cíle (splnitelné do konce roku 2015):

 • Vyvolat jednání s pojišťovnami o hrazení některých adiktologických výkonů
 • Spustit podpůrnou skupinu pro abstinující uživatele
 • Navázat užší spolupráci s psychiatry a psychology v ČB popř. v Jihočeském kraji
 • Realizovat projekt pro gamblery

Zhodnoceni strategických cílů za rok 2014:

 • Zaregistrovali jsme Adiktologickou poradnu jako zdravotnické zařízení
 • Certifikovali jsme službu a získali Certifikát odborné způsobilosti na 4 roky (maximum)
 • Pokračuje spolupráce s garantem MUDr. Andrejem Šebešem z PL Červený Dvůr
 • Byla otevřena pobočka APP v Blatné
 • Máme schválený projekt na práci s patologickými hráči
Dlouhodobé cíle:
 • Úhrada některých výkonů z prostředků zdravotních pojišťoven
 • Pokračovat popř. rozšířit provozní dobu v Blatné
 • Zvyšovat povědomí o existenci APP jako partnerského zdravotnického zařízení
 • Nabízet služby a spolupráci Vazební věznici v Českých Budějovicích